11.8.10

otto muehlartista austríaco descoberto na descoberta deste blog que me parece ser de (continuar a) ler...

é de ver os videos
aqui (tb tirados de ali)